विदाई कार्यक्रम

कुनै पनि बहिर्गमन ब्याचको लागी सबै भन्दा अनुमानित कार्यक्रमहरु मध्ये उनीहरूको विदाई कार्यक्रम हो जसले विद्यार्थीहरूलाई श्री नवोदय परिवारमा धेरै प्रेमको साथ विदाई गर्न उत्प्रेरित गर्दछ ।

Read More

शैक्षिक भ्रमण

सुनेर जानकारी हुन्छ, देखेर विश्वास गरिन्छ र गरेर मात्र सिककिन्छ भन्ने धारणा अनुकुल गरिने शैक्षिक भ्रमण पनि एउटा सिक्ने प्रकृया हो ।

Read More